Cảm biến ô tô và cơ cấu chấp hành

Ô tô ngày nay đƣợc trang bịmột sốlƣợng lớn các cảm biến. Chúng đƣợc coi nhƣ là một tập hợp thống nhất của các cảm biến. Các cảm biến này biến đổi các đại lƣợng hoá lý thành các đại lƣợng điện cần thiết cho các ECU trên ô tô thực hiện việc điều khiển động cơ, điều khiển hệthống an toàn, tiện nghi
Nếu bạn chưa có mã để tải tài liệu. Vui lòng soạn tin XCV gửi 7739 phí 15,000đ để nhận mã 5 lần tải file