Có bạn nào ở tuyên quang hoặc có thể hỗ trợ tư vấn vay mua xe honda city?

Mình ở Tuyên Quang, hiện đang có nhu cầu mua xe honda city, mình mua kinh doanh và phải vay ngân hàng. Có bạn nào ở tuyên quang hoặc có thể hỗ trợ tư vấn cho mình liên hệ giúp mình 0965.075.285