Nếu vay 300 triệu mua xe, mong hãy cho biết bảng giá chi tiết của ngân hàng?

Nếu vay 300 triệu mua xe, mong hãy cho biết bảng giá chi tiết của ngân hàng. Mình muốn căn cứ váo đó để quyết định trả trong 2 hoặc 3 năm.