Ô tô đâm dồn toa, xe nào phải đền

Xin hỏi, trường hợp bốn ôtô đâm dồn toa đều bị hư hỏng nặng thì quy trình đền bù như thế nào là thỏa đáng

Cứ xe sau thì đền xe trước vì ở ta có quy định là không giữ khoảng cách an toàn. Bạn phải đền căn cứ vào thiệt hại của người bạn húc vào và thiệt hại của bạn được người phía sau đền. Vì vậy có thể bạn sẽ lỗ nặng nếu như bạn húc phải siêu xe hoặc lỗ ít nếu bạn húc phải công nông.