Thổi nồng độ cồn có bị lây virut Corona?

Tôi lái xe du xuân, xin hỏi trường hợp trên đường đi nếu bị kiểm tra nồng độ cồn có cách nào phòng tránh. (Mỹ Hà)