Tôi đã mua xe Kia Sorento 2017 được 1 tuần nhưng chưa làm sang tên xe. Tôi có thể thế chấp ngân hàng chính xe này để vay được không?

Tôi đã mua xe Kia Sorento 2017 được 1 tuần nhưng chưa làm sang tên xe. Tôi có thể thế chấp ngân hàng chính xe này để vay được không?