Trường hợp 4b bị 2b hoặc 4b khác va chạm rồi bỏ chạy, hư tổn kha khá, ko có biên bản CA, bồi thường thế nào bác?

Trường hợp 4b bị 2b hoặc 4b khác va chạm rồi bỏ chạy, hư tổn kha khá, ko có biên bản CA, bồi thường thế nào bác?