Xin hỏi bạn quy trình thực hiện khi bị mất cấp bộ phận xe ?

Chào bạn Mình lần đầu mua thêm điều khoản bổ sung (BH Bảo Việt) mất cấp bộ phận xe ô tô. Xin hỏi bạn quy trình thực hiện khi bị mất cấp bộ phận xe ? Thanks bạn.