Báo giá sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng ô tô

 • Danh sách hạng mục sửa chữa ô tô
 • ĐỘNG CƠ
 • SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ
 • Công thay dầu máy xe ô tô (50,000 đ)
 • Công thay lọc dầu xe ô tô (50,000 đ)
 • Công thay dầu máy, lọc dầu xe ô tô (80,000 đ)
 • Thay lọc xăng xe ô tô (100,000 đ)
 • Thay lọc xăng thả thùng (200,000 đ)
 • Thay lọc nhiên liệu xe ô tô (50,000 đ)
 • Thay dầu hộp số MT (100,000 đ)
 • Thay dầu hộp số AT (trường hợp đặc biệt tăng không quá 50%) (200,000 đ)
 • Thay chế hoà khí, chỉnh máy (350,000 đ)
 • Thay lọc gió xe ô tô (20,000 đ)
 • Thay bugi xe ô tô (100,000 đ)
 • Công bảo dưỡng mỗi 10.000đkm xe Sedan (không bao gồm vật tư) (200,000 đ)
 • Công bảo dưỡng mỗi 10.000đkm xe SUV (không bao gồm vật tư) (250,000 đ)
 • Công bảo dưỡng mỗi 20.000đkm xe Sedan (không bao gồm vật tư) (300,000 đ)
 • Công bảo dưỡng mỗi 20.000đkm xe SUV (không bao gồm vật tư) (450,000 đ)
 • Bảo dưỡng chế hoà khí, chỉnh máy (bao gồm vật liệu bảo dưỡng) (350,000 đ)
 • Bảo dưỡng cụm bướm ga, chỉnh máy (bao gồm vật liệu bảo dưỡng) (300,000 đ)
 • Bảo dưỡng cụm bướm ga, thông súc tu bô, chỉnh máy (bao gồm vật liệu bảo dưỡng) (500,000 đ)
 • Kiểm tra, vệ sinh bugi (trường hợp tháo bugi phức tạp thêm công 100%) (50,000 đ)
 • Bảo dưỡng Denco xe ô tô (100,000 đ)
 • Bảo dưỡng máy phát điện xe ô tô (200,000 đ)
 • Bảo dưỡng máy đề xe ô tô (200,000 đ)
 • Thay nước mát xe ô tô (20,000 đ)
 • Thông súc két nước (không tháo) (bao gồm dung dịch làm sạch) (300,000 đ)
 • Thông súc két nước (tháo két nước ra ngoài) (350,000 đ)
 • Tháo hàn két nước, thông súc (450,000 đ)
 • Tháo lắp kiểm tra kim phun, bơm cao áp (loại bơm không cân) (400,000 đ)
 • Tháo lắp cân kim phun (600,000 đ)
 • Cân bơm cao áp xe ô tô (500,000 đ)
 • Thông súc bình xăng hoặc thùng dầu xe ô tô (350,000 đ)
 • Tăng chỉnh dây curoa ngoài /1 dây (50,000 đ)
 • Tăng chỉnh dây curoa ngoài (3 dây) (100,000 đ)
 • CÔNG THAY THẾ VẬT TƯ PHỤ TÙNG
 • Thay phớt chân bugi (bộ) bao gồm keo gioăng - xe 4 máy chạy chế hoà khí (200,000 đ)
 • Thay phớt chân bugi (bộ) bao gồm keo gioăng - xe 4 máy phun xăng (300,000 đ)
 • Đối với máy V6, công dịch vụ tăng không quá 50% (350,000 đ)
 • Thay gioăng nắp supap bao gồm keo gioăng (4 máy) (200,000 đ)
 • Thay gioăng nắp supap bao gồm keo gioăng (máy V), thay cả 2 bên tăng thêm 80% (250,000 đ)
 • Kiểm tra thay dây cao áp (100,000 đ)
 • Thay két nước xe ô tô (150,000 đ)
 • Thay bơm nước (trường hợp khó, công tăng thêm 50%) (250,000 đ)
 • Thay cánh quạt két nước xe ô tô (50,000 đ)
 • Thay lồng quạt két nước xe ô tô (80,000 đ)
 • Thay dây curoa đơn/sợi (80.000đ/bộ) (50,000 đ)
 • Thay dâu curoa tổng (100,000 đ)
 • Thay gioăng quy lát, mài mặt máy.vệ sinh (4 máy) (800,000 đ)
 • Thay gioăng quy lát.mài mặt máy, vệ sinh (6 máy thẳng hàng) (900,000 đ)
 • Thay gioăng mặt máy.mài mặt máy (máy V), nếu thay cả 2 bên công tăng 75% (1,000,000 đ)
 • Thay măt máy (mài rà supap, thay phớt git…) (1,000,000 đ)
 • Căn chỉnh supap (supap cơ khí) (250,000 đ)
 • Thay con đội supap (500,000 đ)
 • Kiểm tra thay cảm biến trục cơ hoặc cảm biến trục cam, chỉnh máy (250,000 đ)
 • Thay cảm biến nhiệt độ nước, dầu (100,000 đ)
 • Kiểm tra thay cụm bướm ga, cài đặt bằng máy chuyên dùng (350,000 đ)
 • Kiểm tra thay cảm biến đo gió (150,000 đ)
 • Kiểm tra thay kim phun (200,000 đ)
 • Kiểm tra thay kim phun (1 bộ) (400,000 đ)
 • Thay cụm tu bô (400,000 đ)
 • Thay dây curoa cam, bi tăng, tỳ cam, đặt cam (4 máy) (400,000 đ)
 • Thay dây curoa cam, bi tăng, tỳ cam, đặt cam (6 máy) (550,000 đ)
 • Thay bơm dầu máy (trường hợp khó tháo lắp, công tăng thêm 30%) (450,000 đ)
 • Thay phớt đầu trục cơ (300,000 đ)
 • Thay gioăng cổ xả (loại phức tạp, công tăng 50%) (150,000 đ)
 • Thay ống xả đoạn giữa (100,000 đ)
 • Thay ống xả đoạn cuối (loại 2 bầu công tăng thêm 50%) (150,000 đ)
 • Thay toàn bộ ống xả (250,000 đ)
 • Thay chân máy/1 cái (trường hợp phức tạp, công tăng 100%) (150,000 đ)
 • Thay giằng đầu máy (80,000 đ)
 • Thay bơm xăng cơ, bơm xăng điện ngoài thùng xăng (150,000 đ)
 • Thay bơm xăng điện trong thùng (300,000 đ)
 • Tháo lắp hộp số thay lá côn, bàn ép, bi tê (tháo lắp phức tạp, công tăng 30%) (500,000 đ)
 • Tháo lắp hộp số thay phớt đuôi trục cơ bao gồm keo gioăng (450,000 đ)
 • Tháo lắp hộp số phải hạ bệ đỡ máy (1,000,000 đ)
 • Thay xéc măng, bạc biên, balie, gioăng phớt, căn chỉnh máy (bằng tương đương với 80% công đại tu). Riêng các động cơ V hoặc xe SUV tình bằng 85% công đại tu cùng loại (2,800,000 đ)
 • PHẦN II: GẦM - TRUYỀN ĐỘNG
 • BẢO DƯỠNG GẦM
 • Tháo lắp hộp số kiểm tra, bảo dưỡng (1,200,000 đ)
 • Bảo dưỡng láp ngoài (1 bên) (150,000 đ)
 • Tháo lắp, bảo dưỡng đầu tăm bét (láp) LH, RH (200,000 đ)
 • Bảo dưỡng láp trong (1 bên) (150,000 đ)
 • Bảo dưỡng phanh trước hoặc sau (150,000 đ)
 • Bảo dưỡng moay ơ trước / 1 bánh (xe Sedan) (150,000 đ)
 • Bảo dưỡng moay ơ trước / 1 bánh (xe SUV) (200,000 đ)
 • Bảo dưỡng phanh moay ơ 4 bánh (xe Sedan) (500,000 đ)
 • Bảo dưỡng phanh moay ơ 4 bánh (xe SUV) (600,000 đ)
 • Chỉnh độ chụm, góc đặt bánh xe (150,000 đ)
 • Cân bằng động 1 bánh xe (bao gồm cả kẹp chì) (100,000 đ)
 • Tháo lắp bảo dưỡng hệ thống trục vô lăng lái, căn chỉnh lái (600,000 đ)
 • Tháo lắp bảo dưỡng thước lái cơ bao gồm mỡ, chỉnh lái (350,000 đ)
 • Tháo lắp bảo dưỡng, kiểm tra, căn chỉnh thước lái trợ lực, chỉnh lái (450,000 đ)
 • CÔNG THAY THẾ VẬT TƯ GẦM
 • Tháo lắp hộp số thay bánh răng (1,500,000 đ)
 • Tháo lắp thay lá côn hộp số tư động (3,000,000 đ)
 • Thay hộp số tự động (800,000 đ)
 • Thay bi hộp số hoặc ruột hộp số (2,000,000 đ)
 • Thay láp ngoài / 1 bên (200,000 đ)
 • Thay láp trong / 1 bên (200,000 đ)
 • Thay láp cả cây (200,000 đ)
 • Thay phớt láp (100,000 đ)
 • Thay bi moay ơ trước hoặc cụm bi /1 bên (150,000 đ)
 • Thay bi moay ơ sau hoặc cụm bi /1 bên (150,000 đ)
 • Thay má phanh trước (150,000 đ)
 • Thay cupben phanh trước, xả e (200,000 đ)
 • Thay cupben phanh sau, xả e (200,000 đ)
 • Thay dầu phanh (tháo các bộ phận vệ sinh, xả e, KT) (250,000 đ)
 • Thay dầu phanh không tháo các bộ phận, xả e (150,000 đ)
 • Thay tổng phanh, xả e (150,000 đ)
 • Thay cụm ABS, test xoá lỗi (500,000 đ)
 • Thay ruột tổng phanh, xả e (200,000 đ)
 • Thay tuy ô phanh, xả e (100,000 đ)
 • Thay ruột tổng côn, xả e (100,000 đ)
 • Thay trượt côn dưới hoặc ruột, xả e (100,000 đ)
 • Thay rô tuyn lái ngoài hoặc cao su chụp bụi thước lái, chỉnh lái (150,000 đ)
 • Thay rô tuyn lái trong, chỉnh lái (150,000 đ)
 • Thay bộ lái (lái trong + lái ngoài), chỉnh lái (300,000 đ)
 • Thay rô tuyn cân bằng trước sau (100,000 đ)
 • Thay cao su cân bằng trước, sau (50,000 đ)
 • Thay rô tuyn đứng trên hoặc dưới (100,000 đ)
 • Thay bộ rô tuyn đứng (4 quả) (300,000 đ)
 • Thay càng A hoặc cao su càng A (TH phức tạp công tăng 50%) (200,000 đ)
 • Thay càng A dưới hoặc cao su (TH phức tạp công tăng 30%) (150,000 đ)
 • Thay giá bắt moay ơ trước (sau) (150,000 đ)
 • Kiểm tra thay cảm biến ABS (150,000 đ)
 • Thay bát bèo trước, sau hoặc bi bát bèo (TH phức tạp công tăng 50%) (150,000 đ)
 • Thay giảm sóc trước (sau) (100,000 đ)
 • Thay lò xo giảm sóc trước (sau) (150,000 đ)
 • Thay phớt thước lái + căn chỉnh (400,000 đ)
 • Thay Bộ phớt bót lái + căn chỉnh (300,000 đ)
 • Thay phớt hoặc bạc, hoặc BD thước lái cơ (350,000 đ)
 • Thay thước lái cơ, căn chỉnh góc lái (250,000 đ)
 • Thay thước lái trợ lực, căn chỉnh góc lái (300,000 đ)
 • Thay bơm trợ lực (TH phức tạp công tăng 50%) (150,000 đ)
 • Tháo lắp thay phớt bơm trợ lực (200,000 đ)
 • Thay khớp cát đăng lái (TH phức tạp công tăng 50%) (150,000 đ)
 • Thay thanh chuyển hướng lái + căn chỉnh góc lái (200,000 đ)
 • Thay thanh giằng dọc sau hoặc ngang sau (100,000 đ)
 • Thay cao su giằng dọc sau (100,000 đ)
 • Thay dây công tơ mét hoặc cảm biến CTM (150,000 đ)
 • Thay dây côn (150,000 đ)
 • Thay lốp hoặc la zăng (bao gồm cân bằng động) (80,000 đ)
 • PHẦN ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH
 • CÔNG BẢO DƯỠNG PHẦN ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH
 • BD máy phát (bao gồm xăng dầu rửa, mỡ…) (200,000 đ)
 • BD máy đề (bao gồm xăng dầu rửa, mỡ…) (200,000 đ)
 • BD, VS mô tơ quạt giàn lạnh (50,000 đ)
 • BD lốc lạnh + nạp ga + dầu lốc (đã bao gồm ga và dầu) (750,000 đ)
 • BD, VS hệ thống điều hòa + nạp ga + dầu lốc (1 giàn) (1,000,000 đ)
 • BD, VS hệ thống điều hòa + nạp ga + dầu lốc (2 giàn) (1,300,000 đ)
 • BD, VS hệ thống điều hòa + nạp ga + dầu lốc (1 giàn) (TH phải tháo táp lô) (1,500,000 đ)
 • BD mô tơ lên xuống kính cửa (50,000 đ)
 • CÔNG THAY THẾ SỬA CHỮA
 • Thay ắc quy (50,000 đ)
 • Thay còi (50,000 đ)
 • Thay còi + lắp chuyển đổi 02 loại còi (150,000 đ)
 • Lắp bộ điều khiển chốt cửa (bao gồm rơ le) (250,000 đ)
 • Thay đèn pha hoặc phải tháo đèn pha để thay bóng đèn (100,000 đ)
 • Thay đèn xi nhan (50,000 đ)
 • Thay đèn padershock trước (50,000 đ)
 • Lắp đèn padershock trước (1 bộ bao gồm cả công tắc) (150,000 đ)
 • Lắp đầu CD, VCD, DVD (TH phức tạp phải khảo sát và thỏa thuận với khách) (300,000 đ)
 • Thay loa đài (100,000 đ)
 • Thay ăng ten (150,000 đ)
 • Thay quạt két nước, quạt giàn nóng hoặc cánh quạt (100,000 đ)
 • Thay rơ le ngắt lạnh (lắp rơ le cơ) (150,000 đ)
 • Thay máy phát (TH phải tháo lắp nhiều, công tăng 50%) (150,000 đ)
 • Thay chổi than, IC máy phát + BD (200,000 đ)
 • Thay chổi than máy đề + BD (150,000 đ)
 • Thay máy đề (150,000 đ)
 • Thay mô tơ lên kính cửa (100,000 đ)
 • Thay đồng hồ táp lô hoặc đồng hồ CTM (300,000 đ)
 • Thay công tắc lên kính cửa (100,000 đ)
 • Thay giàn sưởi (650,000 đ)
 • Thay cảm biến báo nhiên liệu (300,000 đ)
 • Thay mô tơ trượt ghế (350,000 đ)
 • Thay mô tơ gạt mưa (200,000 đ)
 • Thay mô tơ bơm nước rửa kính (100,000 đ)
 • BD, đổ nước ắc quy (bao gồm cả nước axit) (100,000 đ)
 • PHẦN IV: GIA CÔNG CƠ KHÍ
 • Láng bàn ép hoặc bánh đà (250,000 đ)
 • Láng bàn ép bánh đà (400,000 đ)
 • Láng đĩa phanh, tăm bua (200,000 đ)
 • Láng bôn từ lốc lạnh (chưa bao gồm công tháo lắp lốc lạnh) (200,000 đ)
 • Chế công bi láp (200,000 đ)
 • Ép tuy ô điều hòa + hàn (chưa bao gồm vật tư) (200,000 đ)
 • Ép tuy ô trợ lực (chưa bao gồm vật tư) (200,000 đ)
 • Gia công chế 01 rô tuyn (350,000 đ)
 • Mài rà mặt máy (không bao gồm công tháo lắp) (550,000 đ)
 • Doa mài xi lanh 04 máy (không bao gồm công đại tu máy) (800,000 đ)
 • Doa mài xi lanh 6-8 máy (không bao gồm công đại tu máy) (1,000,000 đ)
 • Thay xi lanh (đóng nòng) (không bao gồm công đại tu máy) (400,000 đ)
 • Mài trục cơ 04 máy (450,000 đ)
 • Mài trục cơ 06 máy (700,000 đ)
 • Thay vai két nước (chế vai két nước bao gồm thông súc) (800,000 đ)
 • Đánh 01 chìa khóa (bao gồm phôi chìa) (300,000 đ)
 • Gia công, đánh bóng thanh thước lái + thay phớt (sedan) (2,200,000 đ)
 • Gia công, đánh bóng thanh thước lái + thay phớt (SUV+ xe đặc chủng) (3,000,000 đ)
 • PHẦN V: THÂN VỎ
 • CÔNG GÒ HÀN VÀ SƠN
 • Gò sơn tai xe (TH móp nhẹ thi công gò từ 1-2h) (700,000 đ)
 • Gò sơn hông xe (TH móp nhẹ thi công gò từ 1-2h) (1,000,000 đ)
 • Gò sơn cánh cửa (TH móp nhẹ thi công gò từ 1-2h) (850,000 đ)
 • Gò sơn padershock (TH hàn vá nhẹ thi công gò 1-2h) (1,050,000 đ)
 • Gò sơn ca bô (TH móp nhẹ thi công gò từ 1-2h) (1,400,000 đ)
 • Gò sơn cốp (TH mọp nhẹ thi công gò từ 1-2h) (1,300,000 đ)
 • Sơn góc padershock (500,000 đ)
 • Sơn nẹp cửa (150,000 đ)
 • Sơn ốp phồng (250,000 đ)
 • Gò sơn babule (TH móp nhẹ thi công gò từ 1-2h) (550,000 đ)
 • Sơn la răng (300,000 đ)
 • Sơn ốp gương (150,000 đ)
 • Sơn chống ồn gầm xe Sedan, hatback, koup (1,500,000 đ)
 • Sơn chống ồn gầm xe Crossover, SUV (1,800,000 đ)
 • Gò sơn đại tu xe 04 Sedan, hatback, koup (đổi màu tăng thêm 20%) (15,000,000 đ)
 • Gò sơn đại tu xe Crossover, SUV (sơn đổi màu tăng thêm 20%) (17,000,000 đ)
 • Gò sơn đại tu xe 09-15 chỗ (sơn đổi màu tăng thêm 10.000đ - 20%) (19,000,000 đ)
 • Sơn quây xe Sedan, hatback, koup (xung quanh trừ nóc) (11,000,000 đ)
 • Sơn quây xe Crossover, SUV (sơn xung quanh trừ nóc) (12,000,000 đ)
 • Sơn quây xe 09-15 chỗ ngồi 9 sơn xung quanh trừ nóc) (15,000,000 đ)
 • Đánh bóng cả xe (3 lượt) (700,000 đ)
 • CÔNG THAY THẾ PHỤ TÙNG (KHÔNG BAO GỒM PHỤ TÙNG)
 • Công thay padershock + sơn (loại xe nhỏ như Matiz…) (800,000 đ)
 • Công thay padershock + sơn (loại xe TB như Altis, Vios…) (1,000,000 đ)
 • Công thay padershock + sơn (loại xe SUV, Crossover) (1,200,000 đ)
 • Công thay padershock + sơn (xe đặc biệt: Lexus, BMW, Merc…) (2,000,000 đ)
 • Công thay kính chắn gió trước, kính hậu (kính gioăng) (500,000 đ)
 • Công thay kính chắn gió trước, kính hậu (kính dán, không bao gồm keo) (1,000,000 đ)
 • Công thay kính cánh cửa (150,000 đ)
 • Công thay kính hông (200,000 đ)
 • Công thay xương đầu xe căn chỉnh + sơn (2,500,000 đ)
 • Công thay tai xe + sơn (700,000 đ)
 • Công thay cánh cửa + sơn (900,000 đ)
 • Công tháo lắp cắt hàn thay hông xe (chưa bao gồm sơn) (2,000,000 đ)
 • Công thay ca bô + sơn (1,400,000 đ)
 • Công tháo lắp cắt hàn thay nóc (chưa bao gồm công sơn) (4,000,000 đ)
 • Công sơn nóc xe (2,500,000 đ)
 • Công thay compa lên kính cửa (150,000 đ)
 • Công thay thanh dẫn kính (đố kính) cửa (150,000 đ)
 • Công thay tay mở cửa ngoài, trong (100,000 đ)
 • Công thay nẹp cánh cửa (100,000 đ)
 • Công thay ốp phồng (100,000 đ)
 • Công thay chắn bùn (50,000 đ)
 • Công thay lòng dè (100,000 đ)
 • Công thay trần (1,000,000 đ)
 • Công thay mặt gương (phức tạp công tăng 50%) (100,000 đ)
 • Công thay ca lăng (200,000 đ)
 • Công thay chắn bùn gầm máy (100,000 đ)