Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến độ êm dịu của ô tô khách được đóng mới ở Việt Nam

Luận án nhằm lựa chọn và xác định các chỉ tiêu đánh giá độ êm dịu chuyển động của xe ô tô khách SXLR bằng lý thuyết và bằng thực nghiệm; khảo sát các yếu tố ảnh hưởng, đặc biệt là độ cứng ghế ngồi để từ đó đề ra biện pháp trong thiết kế ghế và bố trí ghế đảm bảo giảm thiểu tác hại của dao động ô tô tới sức chịu đựng của con người.
Nếu bạn chưa có mã để tải tài liệu. Vui lòng soạn tin XCV gửi 7739 phí 15,000đ để nhận mã 5 lần tải file