Quy trình vay mua xe cũ hiện nay như thế nào?

Quy trình vay mua xe cũ hiện nay như thế nào?